06-52639905      073-6121538

TBMax

Ontwerp

Tijdens een intake gesprek wordt duidelijk wat TBMax voor U kan betekenen. We bekijken de bestemmingsbepalingen, de mogelijkheden van het kavel en natuurlijk uw wensen en het beschikbare budget. De architect Max Fitters zal alles voor U op een rijtje zetten, een schets van de mogelijkheden is dan snel gemaakt.

Daarna volgt een Voorlopig Ontwerp waarin U al de wensen terug ziet in de plattegronden, doorsnede en gevels. Foto-realistische 3D plaatjes gaan U helpen bij het visualiseren van het gebouw.

Na wat wijzigingen ontstaat het Definitief Ontwerp welke naar de gemeente kan voor een eerste toetsing


De  opdrachtgever  bepaalt       TBMax ontwerpt

De opdrachtgever is de belangrijkste partij voor TBMax, U bepaalt wat er gebouwd gaat worden. Uw wensen zijn bepalend en uw budget is leidend.

Uiteraard moet er wel een vergunning afgegeven worden en daarbij krijgt TBMax te maken met allerlei eisen van het bestemmingplan, het bouwbesluit, de constructeur en andere adviesburo's.

Bij woningbouw zijn er vaak vergunningsvrije mogelijkheden. TBMax zal U daarin adviseren, wat wel en wat niet mag.

Het ontwerp geplaatst op het echte kavel, tussen de buren!

Het 3D model kan helemaal met materialen en kleuren ingevuld worden.

Met een paar klikken kunnen de materialen en kleuren aangepast worden!

Of toch in Rood, met zwarte pannen? Met een klik wordt een foto gemaakt.


Uitbreiding school


TBMax doet ook grotere projecten dan alleen woningbouw. Dit is een voorstel voor de uitbreiding van een basis school